"затверджено"
Скачать 213.38 Kb.
Название"затверджено"
страница1/3
Дата публикации07.09.2013
Размер213.38 Kb.
ТипДокументы
www.vbibl.ru > Право > Документы
  1   2   3


"ЗАРЕЄСТРОВАНО"

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

"ЗАТВЕРДЖЕНО"


_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
СТАТУТ

Товариства з обмеженою відповідальністю

"_____________________________________________"
Товариство з обмеженою відповідальністю "________________________" (надалі іменується "Товариство") діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного в Україні законодавства.
^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство засноване на основі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основi повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському судi, третейському судi.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

1.4. Товариство може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них.

1.5. Засновниками Товариства є:

   1. Юридична особа - ________________________________________, місцезнаходження ____________________________, зареєстрована _____________ _________________ "___" _______________ ____ року, код ЄДРПОУ __________.

   2. Юридична особа - __________________________________________, місцезнаходження ____________________________, зареєстрована _____________ __________________ "___" _______________ ____року, код ЄДРПОУ __________.

   3. Юридична особа - _________________________________________, місцезнаходження ____________________________, зареєстрована _____________ _________________ "___" _______________ ____ року, код ЄДРПОУ __________.


^ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА
2.1. Повне найменування Товариства:

2.1.1. Українською мовою:

Товариство з обмеженою відповідальністю "____________________________";

2.1.2. Російською мовою:

Общество с ограниченной ответственностью "___________________________".

2.2. Скорочене найменування Товариства:

2.2.1. Українською мовою: ТОВ "__________________________";

2.2.2. Російською мовою: ООО "___________________________".

2.3. Місцезнаходження Товариства: ____________________________________, адреса _____________________________.
^ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ
3.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

3.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.3. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників.

3.4. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, але несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

3.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.
^ 4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬHОСТI ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 1. Предметом діяльності Товариства є (перелік примірний):

 1. Агентування морського торгівельного флоту;

 2. Будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення (в т. ч. в країнах СНД);

 3. Будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, торгівельних комплексів, кафе, ресторанів, барів, казино, відеосалонів, автостоянок, мотелів, автокемпінгів спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових будинків;

 4. Виготовлення пива, алкогольних напоїв;

 5. Виготовлення спортивного інвентарю та обладнання;

 6. Виготовлення та реалізація безалкогольних напоїв;

 7. Виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт;

 8. Виробництво наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та організацій;

 9. Виробництво сільськогосподарської техніки;

 10. Виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції та подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній та іноземній валюті;

 11. Виробництво та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів харчування;

 12. Виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування;

 13. Виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості;

 14. Виробництво, переробка сільськогосподарської і харчової продукції, її закупівля (в тому числі у населення за готівку) та реалізація (з продуктів тваринництва, рослинництва, рибацтва, бджільництва тощо);

 15. Відкриття мережі обмінних пунктів на підставі агентських угод з установами уповноважених банків, організація купівлі-продажу та обміну валюти;

 16. Екскурсійна діяльність;

 17. Експорт-імпорт лікарських засобів та продукції медичного призначення;

 18. Закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва;

 19. Здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності;

 20. Здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;

 21. Здійснення операцій по імпорту електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення;

 22. Здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств;

 23. Інформаційно-консультативні послуги;

 24. Консалтинг;

 25. Міжнародне перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом;

 26. Надання медичних послуг, ремонт та обслуговування медичного обладнання;

 27. Надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка.

 28. Надання послуг по виготовленню рекламної продукції;

 29. Надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів на Україні і за її межами автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом;

 30. Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
 1. Оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;

 2. Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, медичною технікою та медичним обладнанням;

 3. Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;

 4. Оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;

 5. Оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;

 6. Організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);

 7. Організація навчання та підготовка фахівців в рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій, симпозіумів і т. ін.;

 8. Організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);

 9. Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);

 10. Організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);

 11. Переробка металів та сировини;

 12. Побутові послуги;

 13. Послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування транспортних засобів;

 14. Послуги у сфері громадського харчування;

 15. Представницькі, агентські та посередницькі послуги;

 16. Проведення концертів, аукціонів, виставок, лотерей;

 17. Проведення спортивних змагань, заснування спортивних закладів;

 18. Промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості;

 19. Рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції, проведення рекламних кампаній;

 20. Ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки;

 21. Ремонтні та реставраційні роботи;

 22. Роздрібна торгівля виробами з дорогоцінних металів та каміння, біжутерії вітчизняного та іноземного виробництва;

 23. Розробка проектно-кошторисної документації, комплектація та пусконалагоджувальні роботи виробничих комплексів.

 24. Сервісне обслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів;

 25. Сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;

 26. Створення оптово-роздрібних підприємств (в т. ч. кіосків) торгівлі і послуг населенню, в т. ч. і валютних (у разі одержання відповідних ліцензій);

 27. Створення та експлуатація автозаправних станцій;

 28. Типографські послуги, редакційно-видавнича діяльність;

 29. Торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торгівельних площ;

 30. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність.


^ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

5.1. Учасники Товариства мають право:

5.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства.

5.1.2. Отримувати частку прибутку від діяльності Товариства. Таке право мають особи, які є Учасниками Товариства на початок виплати відповідних платежів.

5.1.3. Брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру.

5.1.4. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

5.1.5. Придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються Товариством.

5.1.6. Одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів.

5.1.7. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

5.1.8. Здійснювати відчуження часток у статутному капіталі Товариства.

5.1.9. Вийти з Товариства у встановленому порядку.

5.1.10. Набувати інших прав, передбачених чинним в Україні законодавством.

5.2. Учасники Товариства зобов'язані:

5.2.1. Додержуватися установчого документа Товариства (цього Статуту), виконувати рішення Загальних зборів Учасників і інших органів управління Товариства.

5.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.

5.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності.

5.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, що передбачені цим Статутом.

5.2.6. Утримуватися від всілякої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству.

5.2.7. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним в Україні законодавством.

5.3. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:

5.3.1. Від свого імені вчиняти правочини (договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, застави тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському й третейському суді, арбітражі, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному в Україні законодавству.

5.3.2. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.

5.3.3. Страхувати власне майно.

5.3.4. Передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

5.3.5. Створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.

5.3.6. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством;

5.3.7. Направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків тощо, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.

5.3.8. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових договорів та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін.

5.3.9. На підставі довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних.

5.3.10. Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для Учасників і працівників Товариства.

5.3.11. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти.

5.3.12. Приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством.

5.3.13. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції.

5.3.14. Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.

5.3.15. Надавати безпроцентні позики працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством.

5.3.16. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

5.4. Товариство зобов'язане:

5.4.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.

5.4.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.

5.4.3. Виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

\"затверджено\" iconЗатверджено

\"затверджено\" iconЗатверджено

\"затверджено\" iconЗатверджено фау

\"затверджено\" iconЗатверджено
Постановка транспортних засобів учасників в закритий парк Майдан Незалежності, м. Київ

\"затверджено\" iconЗатверджено
Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів

\"затверджено\" iconЗатверджено
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація

\"затверджено\" iconЗатверджено
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація

\"затверджено\" icon«затверджую» Директор тов «Медікос»
«Правила»), затверджено наказом директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Медікос» (

\"затверджено\" iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. №111
Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій)

\"затверджено\" iconЗатверджено
Повне найменування платника податку (для юридичної особи)/прізвище, ім’я, по-батькові (для фізичної особи)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница