Закон України «Про дошкільну освіту»
Скачать 250.1 Kb.
НазваниеЗакон України «Про дошкільну освіту»
страница2/3
Дата публикации20.03.2013
Размер250.1 Kb.
ТипЗакон
www.vbibl.ru > Психология > Закон
1   2   3

^ Проект 2. Здоров’я дитини

Мета:залучення дітей до здорового способу життя в умовах дошкільного навчального закладу та сім’ї

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

Термін

Джерела фінансування

примітка

1.

Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи, методики, альтеративні технології, освітні технології щодо формування здорового способу життя

Керівник закладу, вихователь-методист, педагоги

2011-20172.

Впровадження в практику роботи дошкільного навчального закладу здоров’язберігаючої технології

Вихователь-методист, педагоги

2011-20173.

Забезпечити дошкільний заклад науково-методичною літературою з окресленої теми

Рада закладу

2011-2017

Благодійні внески
4.

Організувати проведення з педагогами соціально-педагогічних та валеологічних тренінгів з метою удосконалення способів та методів здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ

Вихователь-методист

2011-20175.

Вжити заходів щодо розміщення в місцевих засобах інформації тематичних публікацій з проблем зміцнення здоров’я дошкільників

Керівник закладу, вихователь-методист

2011-20176.

Проводити моніторингові спостереження з питань мотивованого ставлення педагогів, батьків до свого здоров’я та здоров’я оточуючих

Керівник закладу, вихователь-методист

2011-20177.

Висвітлювати питання формування здорового способу життя учасників освітньо-виховного процесу на сайті ДНЗ

Керівник закладу. Вихователь-методист

20138.

Обладнати спортивний майданчик, поповнити спортивне обладнання

Рада закладу

2011-2017Очікувані результати:

 • Підвищення якісних показників здоров’я дошкільного віку;

 • Оптимальний рівень сформованості в дітей та батьків позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;

 • Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дошкільного віку.


Проект 3. Методика раннього розвитку М.Зайцева

Мета: інтегрувати і освітній процес ідей раннього розвитку дітей, організувати відповідне предметно-розвивальне середовище, створити моделі застосування елементів дидактичної системи за методикою М.Зайцева.

^ Завдання реалізації мети проекту:

 • Створити розвивальне предметно-просторове середовище;

 • Розробити та апробувати заняття з дидактичним матеріалом відповідно до методики М.Зайцева.

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

Терміни

Джерела фінансування

Примітка

1.

Створення предметно-розвивального середовища в основних зонах; навики практичного життя; розвивальні ігри.

Рада закладу

2011-2017

Благодійні внески
2.

Інтенсифікація логіко-математичного, мовленнєвого розвитку за допомогою використання матеріалу за методикою Зайцева

Педагоги

2011-20173.

Впровадження в практику роботи вправ у соціальній поведінці : «Це я можу сам»

Педагоги

2011-20174.

Залучення батьків до придбання й виготовлення дидактичних матеріалів за методикою М.Зайцева

Рада закладу

2011-2017^ Очікувані результати:

 • Оптимізація пізнавальної діяльності дітей. Формування в них позитивної соціальної поведінки в суспільстві, розвитку самостійності;

 • Підвищення професійного рівня педагога.

Проект 4. Майбутній школяр

( Організація короткотривалого перебування дітей з підготовки до школи)

Мета: задоволення потреб громадян у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку, у підготовці їх до навчання у школі.

Завдання проекту :

 • Реалізація державної політики в галузі освіти;

 • Забезпечення фізичного та психічного здоров’я дітей;

 • Розвиток дітей відповідно до вікових особливостей, особистісних якостей, природних здібностей;

 • Соціалізація дитячої особистості;

 • Надання кваліфікованої допомоги дітям у формуванні вмінь та навичок, необхідних для навчання у школі.

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

Терміни

Джерела фінансування

Примітка

1.

Вивчення попиту батьків щодо необхідності короткотривалого перебування дітей з підготовки до навчання у школі
20112.

Діагностика рівня знань дітей на короткотривалому перебуванні з підготовки до школи (тести: «Мовна гнучкість», «Розуміння числа», Моторні навички»)

Практичний психолог, педагоги

20123.

Розробка програми корекції стану фізичного та психічного здоров’я дітей

Практичний психолог, педагоги, сестра медична старша

20114.

Розробка системи інтегрованих занять з підготовки дітей до навчання у школі

Педагоги

20115.

Надання методичної консультативної допомоги батькам з боку вихователя-методиста, практичного психолога, педагогів

Вихователь-методист

2011Очікувані результати:

 • Охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільної підготовки;

 • Забезпечення наступності в роботі дошкільного і початкової ланки;

 • Підняття престижу дошкільної освіти.

Проект 5. Психологічний супровід навчально-виховного процесу

Мета: повноцінний особистісний та інтелектуальний розвиток дітей на кожному віковому етапі і, одночасно, захист психічного здоров’я шляхом здійснення психологічної експертизи і діагностики, соціально-психологічної корекції, профілактики, соціальної реабілітації, психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу.

^ Завдання проекту:

- підвищити ефективність діяльності практичного психолога шляхом використання соціально-педагогічних та психологічних технологій;

- забезпечити якісний психологічний супровід процесу навчання та виховання дітей;

- сприяти організаційно-правовому забезпеченню діяльності психологічної служби;

- орієнтувати роботу практичного психолога на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в дитячому середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної і ризикової поведінки дітей.

розробка розвиваючих, корекційних програм навчання та виховання.

^ Очікувані результати:

 • Створення особистісної траєкторії розвитку кожної дитини;

 • Спрямування діяльності практичного психолога на психологічний супровод навчально-виховного процесу, неконфліктну адаптацію учасників освітньо-виховного процесу до суспільних змін, збереження їх психосоматичного здоров’я;

 • Соціально-педагогічний патронаж та психологічний супровід дітей вразливих категорій (діти-сироти, діти-інваліди, діти з особливостями психофізичного розвитку).

ІІ блок: Управління персоналом

Проект 1 . Кадрова політика

Мета проекту: формування соціального замовлення на підвищення кваліфікації педагогів, виходячи з їх професійного розвитку.


^ Завдання проекту:

- створити умови для саморозвитку і самореалізації працівників ДНЗ;
- розробити системний підхід до організації безперервної самоосвіти педагогів;
- підвищити мотивацію педагогів для участі у конкурсному русі шляхом формування механізму експертизи інноваційної діяльності.

^ Очікувані результати:

- Діагностичні карти професійної майстерності з визначення потреб педагогів у самоосвіті.

- Індивідуальні перспективні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
^ Соціальний ефект:

- Підвищення рівня компетенції педагогів.

- Поліпшення якості освіти дітей за допомогою участі педагогів у конкурсному русі.

- Зменшення відсотка плинності кадрів в колективі

Очікувані результати:

 • Підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

 • Удосконалення знань про інноваційні методики та технології;

 • Забезпечення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу.

Проект 2. Менеджмент в колективі молодих педагогів

Проект «Менеджмент в колективі молодих педагогів» присвячений пріоритетному напрямку у вирішенні соціальних, освітніх проблем – менеджменту в освіті. Проект менеджменту творчого колективу в галузі освіти, перш за все, засновується на культурі проектного та інноваційного менеджменту і передбачає активну участь всіх педагогічних кадрів і безпосередню роботу молодих педагогів.
    Об’єктом проекту «Менеджмент в колективі молодих педагогів» є творчий колектив молодих вихователів, предметом – система управління (менеджмент) молодим творчим колективом.


    ^ Мета проектної роботи:

Сформувати менеджерську позицію в галузі освіти, яка здатна визначати стратегію діяльності творчого колективу і на її основі приймати рішення.
    Стратегія розвитку проекту «Менеджмент в творчому колективі молодих педагогів» складається із трьох етапів:

І. Створення творчого колективу із молодих спеціалістів в своєму закладі.

ІІ. Залучення молодих спеціалістів із інших освітніх закладів.

ІІІ. Залучення до участі в програмі молодих спеціалістів інших программ.

1   2   3

Похожие:

Закон України «Про дошкільну освіту» iconЗакон України «Про автомобільний транспорт»
Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо особливості здійснення діяльності з перевезення пасажирів на таксі...

Закон України «Про дошкільну освіту» iconНаказ
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 № 779...

Закон України «Про дошкільну освіту» iconПро затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України
З метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про транспорт", Закону України "Про залізничний транспорт" та Декрету Кабінету...

Закон України «Про дошкільну освіту» iconУ кодексі України про адміністративні правопорушення
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення...

Закон України «Про дошкільну освіту» iconЗакон україни
...

Закон України «Про дошкільну освіту» iconПро затвердження Інструкції про податковий кредит
На виконання статті 5 Закону України від 22 травня 2003 року n 889-iv "Про податок з доходів фізичних осіб" та керуючись статтею...

Закон України «Про дошкільну освіту» icon"затверджено"
Товариство" діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства",...

Закон України «Про дошкільну освіту» iconПро затвердження Положення про склади тимчасового зберігання
Відповідно до статей 99 109 Митного кодексу України від 11. 07. 2002 n 92-iv І на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України...

Закон України «Про дошкільну освіту» iconПро затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України
Згідно з Указом Президента України від 27 червня 1996 року n 468/96 "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів" з метою забезпечення...

Закон України «Про дошкільну освіту» iconПро затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці...
Закону України від 18. 05. 2004 n 1721-iv "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" І з метою спрощення...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница