Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України
Скачать 178.93 Kb.
НазваниеПро затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України
Дата публикации04.04.2013
Размер178.93 Kb.
ТипДокументы
www.vbibl.ru > Спорт > Документы

Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України


Наказ Міністерства транспорту України
від 1 червня 1998 року N 207

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 серпня 1998 р. за N 525/2965

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства транспорту України
 від 21 січня 1999 року N 28

З метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про транспорт", Закону України "Про залізничний транспорт" та Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" щодо обов'язкової та добровільної сертифікації на залізничному транспорті НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України (додається).

2. Головному управлінню науково-технічної політики, промисловості та сертифікації (Петрашевський О.Л.) та Головному управлінню правового забезпечення діяльності транспорту (Логінова Л.М.) у встановленому порядку подати на реєстрацію до Міністерства юстиції України Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України.

3. Державній адміністрації залізничного транспорту України довести до відома всіх зацікавлених установ Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника генерального директора Укрзалізниці Федюшина Ю.М.

 

 

^ Перший заступник Міністра

Л.М. Костюченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Держстандарту України

 
^ Ю.Г. Рубан


 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
транспорту України
від 1 червня 1998 р. N 207

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 серпня 1998 р. за N 525/2965

 

 

 

^

Положення
 про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України

1. Галузь використання

1.1. Це Положення встановлює основні принципи, структуру та правила сертифікаційної діяльності на залізничному транспорті України.

1.2. Сертифікаційна діяльність на залізничному транспорті України є обов'язковою частиною процедури обгрунтування можливості здійснення суб'єктами підприємницької діяльності: перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом, обслуговування і ремонт транспортних засобів на залізничному транспорті.

1.3. Дія цього Положення поширюється на органи із сертифікації продукції, процесів та послуг у галузі залізничного транспорту, (надалі - органи із сертифікації), на вітчизняних та іноземних суб'єктів підприємницької діяльності, які постачають продукцію, надають послуги та здійснюють іншу діяльність на залізничному транспорті України.
2. Нормативні посилання

У цьому Положенні є посилання на нормативні акти та ДСТУ:

Закон України "Про транспорт" від 10.11.94 N 232/94-ВР;

Закон України "Про залізничний транспорт" від 04.07.96 N 273/96-ВР;

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування;

ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення;

ДСТУ 3411-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації;

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації;

ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення.
3. Поняття, терміни та їх визначення

Поняття, терміни та їх визначення, що використані в цьому Положенні, відповідають ДСТУ 2462-94.

Сертифікаційна діяльність на залізничному транспорті України - це дії органів із сертифікації, спрямовані на підтвердження того, що продукція, послуги та процеси на залізничному транспорті відповідають належному рівню безпеки та якості перевезень пасажирів і вантажів залізничним транспортом.
4. Загальні положення

4.1. Сертифікаційна діяльність на залізничному транспорті України передбачає експертизу та підтвердження третьою стороною (органом із сертифікації) характеристик та властивостей продукції, послуг та процесів на залізничному транспорті України та містить у собі такі взаємопов'язані види діяльності:

- сертифікацію продукції, процесів та послуг на залізничному транспорті України;

- атестацію виробництв на підприємствах, які випускають продукцію, надають послуги або здійснюють технологічні процеси на залізничному транспорті України.

4.2. Метою проведення сертифікаційної діяльності на залізничному транспорті України є:

- забезпечення умов для захисту життя та здоров'я людини під час здійснення перевезень залізничним транспортом;

- підвищення потенційної безпеки продукції, послуг та процесів на залізничному транспорті;

- забезпечення умов захисту навколишнього природного середовища від шкідливих впливів унаслідок використання продукції, що постачається залізничному транспорту, надання послуг при здійсненні процесів на залізничному транспорті України;

- підтвердження гарантованого рівня якості та конкурентоспроможності продукції, послуг та процесів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;

- задоволення потреб клієнтів залізничного транспорту, захист їх прав та інтересів під час отримання ними певного виду послуг;

- підтвердження можливості проводити підприємницьку діяльність суб'єктами підприємницької діяльності, які випускають продукцію, надають послуги або здійснюють процеси, пов'язані з перевезенням пасажирів і вантажів залізничним транспортом, обслуговуванням і ремонтом транспортних засобів на залізничному транспорті.

4.3. Загальне керівництво сертифікаційною діяльністю на залізничному транспорті України, організація та координація робіт із сертифікації здійснюються Держстандартом та Міністерством транспорту України.

4.4. Сертифікація продукції, послуг та процесів на залізничному транспорті України проводиться виключно органами із сертифікації продукції, які створені спільним наказом Міністерства транспорту та Держстандарту України та акредитовані в Системі УкрСЕПРО, а саме:

- Дніпропетровським органом із сертифікації залізничного транспорту (ДОСЗТ);

- Харківським органом із сертифікації залізничного транспорту (ХарОСЗТ);

- Харківським органом із сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті (АСУ УПП ЗТ).

4.5. Перелік продукції, послуг та процесів, що підлягають обов'язковій сертифікації на залізничному транспорті України, узгоджується з Міністерством транспорту України та затверджується Держстандартом України.
5. Структура діяльності

5.1. Організаційну структуру сертифікаційної діяльності на залізничному транспорті утворюють:

- Держстандарт України;

- Міністерство транспорту України;

- органи із сертифікації;

- випробувальні лабораторії (центри);

- науково-методичний та інформаційний центр;

- територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України;

- Український навчально-науковий центр із стандартизації, метрології та якості продукції.

Структурна схема сертифікаційної діяльності на залізничному транспорті України наведена в додатку до цього Положення.

5.2. Держстандарт України виконує такі основні функції:

- встановлює правові та економічні основи проведення сертифікаційної діяльності;

- встановлює основні принципи, правила та структуру сертифікаційної діяльності, а також знак відповідності та правила його застосування;

- взаємодіє з національними органами із сертифікації інших держав та міжнародними організаціями, що здійснюють діяльність із сертифікації;

- організовує розробку та вдосконалення організаційно-методичних документів із сертифікації;

- приймає рішення щодо приєднання до міжнародних систем та угод із сертифікації;

- акредитує органи із сертифікації та випробувальні лабораторії (центри), атестує аудиторів, здійснює інспекційний контроль за діяльністю цих органів та осіб;

- веде Реєстр Системи сертифікації УкрСЕПРО;

- розглядає апеляції;

- організовує інформаційне забезпечення сертифікаційної діяльності.

5.3. Міністерство транспорту України виконує такі основні функції:

- організовує, веде та координує роботи щодо сертифікаційної діяльності на залізничному транспорті;

- організовує розробку та вдосконалення галузевих організаційно-методичних документів із сертифікації;

- формує та узгоджує перелік продукції, послуг та процесів на залізничному транспорті, що підлягають обов'язковій сертифікації;

- організовує галузеве інформаційне забезпечення сертифікаційної діяльності на залізничному транспорті України.

5.4. Основні напрямки роботи органів із сертифікації продукції, послуг та процесів на залізничному транспорті України.

5.4.1. Дніпропетровський орган із сертифікації залізничного транспорту (адреса: 320700, м. Дніпропетровськ, вул. Акад. Лазаряна, 2).

Сертифікація:

- електровозів та їх обладнання, комплектуючих, запчастин;

- немоторного рухомого складу електропоїздів та їх обладнання, комплектуючих, запчастин;

- вагонів пасажирських та вантажних, їх обладнання, комплектуючих, запчастин;

- спеціалізованого рухомого складу та його обладнання, комплектуючих, запчастин;

- контейнерів залізниць та їх обладнання, комплектуючих, запчастин;

- елементів залізничної колії та енергопостачання залізниць.

5.4.2. Харківський орган із сертифікації залізничного транспорту (адреса: 310050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7).

Сертифікація:

- тепловозів магістральних;

- тепловозів маневрових, промислових (вивізних);

- тепловозів вузької колії;

- дизель-поїздів, електропоїздів;

- автодрезин, автомотрис, мотодрезин та причепів до них;

- автомотрис та мотодрезин вузької колії;

- обладнання гальмового рухомого складу залізниць та метрополітену, пристроїв керування, виконавчих, повітрозабезпечення, арматури;

- вузлів, елементів та матеріалів рухомого складу та колії, споруд залізниць та метрополітену: секцій рухомого складу, кузовів, возиків, охолоджувальних пристроїв, редукторів, муфт, валопроводів, колісних осей та центрів, вентиляторів, пружин, теплообмінників, повітряних фільтрів, електрообладнання, протипожежних систем, змащувань;

- обладнання, пристроїв та інструментів для ремонту рухомого складу, колії і споруд залізниць та метрополітену.

5.4.3. Орган із сертифікації АСУ УПП ЗТ (адреса: 310050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7).

Сертифікація:

- автоматизованих систем управління для залізничного транспорту та метрополітену, їх складових частин, комплектуючих та запчастин;

- автоматичних систем управління для залізничного транспорту та метрополітену, їх складових частин, комплектуючих та запчастин;

- умов процесу перевезень на залізничному транспорті;

- послуг для потреб залізничного транспорту.

5.4.4. Орган із сертифікації "Дортранстелеком" (адреса: 310050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7). 

Сертифікація:

- телекомунікаційних мереж для залізничного транспорту та їхніх складових частин;

- мереж радіозв'язку для залізничного транспорту та їхніх складових частин. 

(пункт 5.4 доповнено підпунктом 5.4.4 згідно
 з наказом Мінтрансу від 21.01.99 р. N 28)

5.5. Вимоги до органів із сертифікації продукції, послуг та процесів на залізничному транспорті України та порядок їх акредитації встановлені в ДСТУ 3411.

5.6. Випробувальні лабораторії (центри) на залізничному транспорті виконують такі основні функції:

- проводять випробування зразків продукції;

- беруть участь на пропозицію органу із сертифікації в проведенні технічного нагляду за сертифікованою продукцією, послугами та процесами на залізничному транспорті;

- беруть участь на пропозицію органу із сертифікації в атестації виробництв продукції, послуг та процесів, що сертифікуються.

Вимоги до випробувальних лабораторій (центрів) та порядок їх акредитації встановлені в ДСТУ 3412.

5.7. Науково-методичний та інформаційний центр (Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України) відповідно до ДСТУ 3412 виконує такі основні функції:

- здійснює розробку та вдосконалення організаційно-методичних документів з сертифікації;

- готує та подає до Держстандарту України пропозиції та проекти законодавчих актів у галузі сертифікації;

- проводить аналіз можливостей підприємств і організацій Міністерства транспорту України щодо акредитації їх органами із сертифікації, а також підприємств і організацій Міністерства транспорту України та інших міністерств - щодо виконання функцій випробувальних лабораторій (центрів);

- здійснює інформаційне забезпечення та надає інформаційні послуги в галузі сертифікації.

5.8. Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України виконують такі функції:

- проводять на пропозицію органу із сертифікації технічний нагляд за сертифікованою продукцією, послугами та процесами;

- надають інформацію в сфері сертифікації і акредитації;

- надають на договірній основі методичну допомогу підприємствам у підготовці до акредитації їх випробувальних лабораторій, сертифікації продукції, послуг і процесів та атестації виробництв.

5.9. Український навчально-науковий центр із стандартизації, метрології та якості продукції проводить навчання із підвищення кваліфікації фахівців у галузі сертифікації, здійснює підготовку аудиторів.
6. Основні принципи та загальні правила діяльності

6.1. Сертифікація продукції, послуг та процесів на залізничному транспорті України виконується в Системі сертифікації УкрСЕПРО.

6.2. Орган із сертифікації є юридичною особою і здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та свого статуту, який затверджений Міністерством транспорту України.

6.3. Загальними принципами сертифікаційної діяльності є:

- об'єктивність та незалежність проведення випробувань продукції, випробувань або оцінки результатів послуг та процесів на залізничному транспорті, а також оцінки відповідності продукції, послуг та процесів вимогам нормативних документів;

- фінансова незалежність підприємств і організацій, яким надано право виконувати сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України, від виробників та споживачів продукції та послуг;

- залучення до проведення сертифікації всіх зацікавлених сторін;

- відповідність сертифікації потенційно небезпечної продукції, послуг та процесів вимогам безпеки життя і здоров'я пасажирів, безпеки народногосподарських та інших об'єктів, охорони навколишнього природного середовища, які регламентовані державними стандартами, санітарними та будівельними нормами і правилами, іншими нормативними документами відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Під час проведення сертифікаційної діяльності на залізничному транспорті України встановлений такий розподіл відповідальності:

- виробники продукції, виконавці послуг або процесів на залізничному транспорті несуть відповідальність за невідповідність сертифікованої продукції, послуг та процесів вимогам нормативних документів та за невідповідність застосування сертифікатів і знаків відповідності чинному законодавству;

- продавці продукції і організації, які надають послуги та здійснюють процеси на залізничному транспорті, несуть відповідальність за відсутність сертифіката або знака відповідності, що є порушенням правил Системи УкрСЕПРО, на реалізовану продукцію, послуги або процеси, якщо вони підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства;

- випробувальні лабораторії (центри) несуть відповідальність за недостовірність та необ'єктивність результатів сертифікаційних випробувань продукції, послуг та процесів відповідно до чинного законодавства;

- органи із сертифікації несуть відповідальність за необгрунтовану чи неправомірну видачу сертифікатів відповідності, атестатів виробництв та підтвердження їх дії, а також за порушення правил Системи УкрСЕПРО відповідно до чинного законодавства.

6.5. Визнання сертифікатів відповідності, а також знаків відповідності інших держав, які постачають продукцію, надають послуги або здійснюють процеси на залізничному транспорті України, провадиться на підставі багатосторонніх та двосторонніх угод про взаємне визнання результатів робіт з сертифікації.

Визнанням закордонних сертифікатів є свідоцтво про визнання сертифіката або сертифікат відповідності, виданий органом із сертифікації, якому надано право Держстандартом України займатися сертифікаційною діяльністю.

6.6. На сертифіковану продукцію, послуги та процеси на залізничному транспорті видається сертифікат відповідності згідно з ДСТУ 2296.

6.7. Правила сертифікації послуг для потреб залізничного транспорту України затверджуються Держстандартом України за погодженням з Міністерством транспорту України та реєструються в Міністерстві юстиції України.

6.8. Правила проведення атестації виробництв при виконанні робіт з сертифікації продукції та послуг для залізничного транспорту України встановлені в ДСТУ 3414.

6.9. Роботи із сертифікації продукції, послуг та процесів на залізничному транспорті виконуються за двосторонніми або багатосторонніми договорами.

6.10. Фінансові розрахунки за виконання робіт із сертифікації продукції та послуг для залізничного транспорту України виконуються відповідно до чинного законодавства.

6.11. Сертифікаційна діяльність на залізничному транспорті України передбачає конфіденційність інформації про результати робіт із сертифікації.
7. Функції, права та обов'язки органів із сертифікації

7.1. Основні функції.

7.1.1. Основною функцією органів із сертифікації є проведення робіт із сертифікації продукції, послуг та процесів на залізничному транспорті України відповідно до галузі акредитації, а також з атестації виробництв (у тому числі ремонтних).

7.1.2. Крім основної, органи із сертифікації виконують такі функції:

- визначення основних напрямків розвитку робіт зі стандартизації, сертифікації, метрологічного та нормативного забезпечення продукції, послуг та процесів на залізничному транспорті, розробка програм і річних планів, узгодження їх з Держстандартом та Міністерством транспорту України і, при потребі, із зацікавленими міністерствами та іншими органами виконавчої влади;

- проведення теоретичних і експериментальних досліджень та розробок у галузі залізничного транспорту;

- підготовлення пропозицій щодо розробки проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів на продукцію, послуги та процеси на залізничному транспорті, перегляд діючої нормативної документації та підготовка потрібних змін і пропозицій щодо її скасування відповідно до затвердженого Міністерством транспорту України плану робіт;

- вивчення, гармонізація та узгодження із зацікавленою стороною національних технічних вимог до продукції, послуг у порівнянні з європейськими;

- експертиза і визнання іноземних сертифікаційних документів (сертифікатів, протоколів);

- координація сертифікаційної діяльності з відповідними іноземними органами;

- участь у сертифікації вітчизняної продукції, послуг за кордоном;

- обстеження, атестація іноземних виробництв у рамках сертифікації іноземної продукції в Україні;

- розроблення нормативно-технічних документів, які забезпечують проведення сертифікації у закріпленій галузі акредитації;

- підготовка пропозицій для включення до державних і міжгалузевих науково-технічних програм щодо створення, удосконалення та експлуатації нових видів обладнання для залізничного транспорту;

- розгляд проектів нормативних документів на продукцію, яка входить до закріпленої галузі акредитації;

- проведення інформаційного забезпечення з питань сертифікації, стандартизації, метрологічного забезпечення організацій залізничного транспорту, інших зацікавлених міністерств та інших органів виконавчої влади;

- організація за дорученням Міністерства транспорту України здійснює проведення семінарів, рад, видання інформаційних листків, бюлетенів з проблем створення, експлуатації і сертифікації продукції, послуг та процесів на залізничному транспорті;

- проведення науково-дослідних робіт, потрібних для розроблення і впровадження стандартів та іншої нормативної документації в галузі сертифікації продукції, послуг та процесів на залізничному транспорті;

- підготовка пропозицій до перспективних і річних планів впровадження нормативної документації на продукцію, послуги та процеси відповідно до галузі акредитації для включення до планів розвитку галузі;

- розробка (із залученням зацікавлених організацій і підприємств) пропозицій до переліку виробів і матеріалів, дозволених до використання;

- підготовка і проведення курсів навчання, підвищення кваліфікації фахівців залізничного транспорту з питань сертифікації, метрологічного забезпечення тощо.

7.2. Права органів із сертифікації:

- залучати в установленому порядку підприємства, організації та окремих спеціалістів до проведення досліджень, розробки проектів планів з сертифікації та науково-технічної документації, а також до консультацій та експертизи, участі у нарадах з питань сертифікації;

- звертатися з питань, пов'язаних з діяльністю в закріпленій галузі акредитації, у відповідні підрозділи Міністерства транспорту України та Держстандарту України;

- здійснювати контроль за проведенням робіт із стандартизації та сертифікації продукції, послуг та процесів підвідомчих організацій і підприємств відповідно до галузі акредитації;

- отримувати в установленому порядку від головної і базових організацій із стандартизації Міністерства транспорту України обраховані примірники стандартів, інших нормативних документів із сертифікації, метрологічного і нормативного забезпечення випуску продукції для потреб залізничного транспорту.

7.3. Обов'язки органів із сертифікації:

- дотримуватись в повному обсязі правил та порядку сертифікації продукції, послуг та процесів на залізничному транспорті, що встановлені нормативними документами Держстандарту та галузевими стандартами Міністерства транспорту України;

- видавати або визнавати сертифікати відповідності тільки на ту продукцію, послуги та процеси, для яких доведена відповідність вимогам нормативних документів;

- сповіщати не пізніше, ніж за шість місяців, всі підприємства, яким надано право застосування сертифікату відповідності та (або) маркування продукції (послуг) знаком відповідності, атестоване виробництво, про заплановані зміни щодо вимог стандартів, що розповсюджуються на сертифіковану продукцію, а також сприяти цим підприємствам у своєчасному проведенні робіт із сертифікації продукції, послуг та процесів щодо відповідності новим вимогам;

- створювати потрібні умови для представників Держстандарту та Міністерства транспорту України під час здійснення ними інспекційного контролю за діяльністю органів із сертифікації та не чинити їм жодних перешкод;

- забезпечувати умови для унеможливлення фальсифікації сертифікатів відповідності;

- вести облік усіх наданих рекламацій та претензій споживачів до сертифікованої продукції, послуг та процесів на залізничному транспорті;

- проводити роботи з обліку та реєстрації контрольних сертифікаційних документів та змін до них;

- розробляти пропозиції до плану державного нагляду і відомчого контролю щодо дотримання стандартів і технічних умов, брати участь у вибіркових перевірках якості продукції, яку випускають підвідомчі підприємства для залізничного транспорту, в тому числі спільно з органами Держстандарту і управліннями Міністерства транспорту України;

- надавати технічну допомогу підприємствам при освоєнні виробів за нормативними документами, які розроблені органами з сертифікації;

- вести свою господарчу діяльність згідно статуту підприємства;

- складати звіти про виконані роботи з сертифікації для подання їх Держстандарту України і Міністерству транспорту України.
8. Відповідальність працівників органів із сертифікації

8.1. Керівники органів із сертифікації, а також співробітники, які брали безпосередню участь у проведенні робіт із сертифікації, несуть відповідальність за повноту і достовірність результатів своєї роботи.

8.2. Керівники органів із сертифікації підписують усі звітні документи і несуть відповідальність за їх об'єктивність і достовірність. За відсутності керівника документи можуть бути підписані його заступником. Підписи керівника органу із сертифікації та його заступника скріплюються печаткою.

8.3. Керівники органів із сертифікації та випробувальних лабораторій несуть відповідальність за своєчасне продовження строку дії атестата акредитації.

8.4. Керівники та працівники органів із сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) несуть відповідальність за конфіденційність інформації, отриманої під час проведення робіт з сертифікації, що становить комерційну або професійну таємницю, відповідно до чинного законодавства.

 

 

 


  

  

Додаток
до пункту 5.1 Положення про
сертифікаційну діяльність на
залізничному транспорті України
(в редакції наказу Мінтрансу України
від 21.01.99 р. N 28) 

^

Структурна схема сертифікаційної діяльності на залізничному транспорті
******************************************* ************************

* Міністерство * * Держстандарт України *

* транспорту України * * *

******************************************* ************************

* Головне управління науково-технічної * * * *

* політики, промисловості та сертифікації * * * *

******************************************* * * *

* * * *

* ********************************* * ********************************************

* * Науково-методичний та * * * Територіальні центри стандартизації, *

* * інформаційний центр * * * метрології та сертифікації Держстандарту *

* * * * * України *

* * * * * *

* ********************************* * * *

* * Український науково-дослідний * * * *

* * інститут стандартизації, * * * *

* * сертифікації та інформатики * * * *

* * Держстандарту України * * * *

* ********************************* * ********************************************

* * * *

* * * *

* * * *

********************************************************************************************************

* ********************************************************************************************************************************************

* * * * * * * * * * * * *

****************** ************* **************** ************* ***************** ************* **************** *************** ********************

* Дніпропетров- * * Випробу- * * Харківський * * Випробу- * * Орган із * * Випробу- * * Орган із * * Випробу- * * Український *

* ський орган із * * вальні * * орган із * * вальні * * сертифікації * * вальні * *сертифікації * * вальні * * навчально- *

* сертифікації * * лаборато- * * сертифікації * * лаборато- * * автома- * * лаборато- * *телекомуніка- * * лабораторії * * науковий центр *

* залізничного **** рії * * залізничного **** рії * * тизованих та **** рії * *ційних мереж у**** (центри) * * зі *

* транспорту * * (центри) * * транспорту * * (центри) * * автоматичних * * (центри) * * транспортно- * * * * стандартизації, *

* * * * * * * * * систем * * * * дорожньому * * * * метрології та *

* * * * * * * * * управління та * * * * комплексі * * * * якості продукції *

* * * * * * * * * умов процесу * * * * * * * * *

* * * * * * * * * перевезень на * * * * * * * * *

* * * * * * * * * залізничному * * * * * * * * *

* * * * * * * * * транспорті * * * * * * * * *

****************** ************* **************** ************* ***************** ************* **************** *************** ********************

 
 
 

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України iconПро затвердження Інструкції про порядок застосування засобів ваговимірювальної...
Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", інших нормативно-правових актів з питань метрології І з...

Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України iconПро затвердження Інструкції про порядок заповнення  вантажної митної декларації
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року n 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію"...

Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України iconПро затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті
Про додаткові заходи на виконання рішення Ради національної безпеки І оборони України від 27 вересня 2000 року, з метою створення...

Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України iconПро затвердження Положення про склади тимчасового зберігання
Відповідно до статей 99 109 Митного кодексу України від 11. 07. 2002 n 92-iv І на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України...

Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України iconПро затвердження Положення про порядок проведення експертної оцінки...
Про затвердження Положення про порядок проведення експертної оцінки державного майна при приватизації

Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України icon"затверджено"
Товариство" діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства",...

Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України iconПро затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів
На виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 року n 1446 "Про впорядкування діяльності митних ліцензійних...

Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України iconПро затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну...
України з будь-якою метою (крім транзиту через територію України) окремих видів товарів, перелік яких установлюється та змінюється...

Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України iconПро затвердження Інструкції з перевезення негабаритних І великовагових...
Відповідно до Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України, затвердженого Указом Президента України від 27. 08. 2004...

Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України iconПро затвердження Інструкції про податковий кредит
На виконання статті 5 Закону України від 22 травня 2003 року n 889-iv "Про податок з доходів фізичних осіб" та керуючись статтею...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница