Закон україни
Скачать 92.11 Kb.
НазваниеЗакон україни
Дата публикации25.04.2013
Размер92.11 Kb.
ТипЗакон
www.vbibl.ru > Спорт > Закон
ПРОЕКТ вноситься

народним депутатом України

Яценком А.В.

(посв. № 421)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо вдосконалення регулювання відносин

у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122):

1) Доповнити статтею 14-2 наступного змісту:

Стаття 14-2 Відповідальність власників (співвласників) транспортних засобів.

Право володіння та користування транспортним засобом належить лише власнику (співвласнику) транспортного засобу.

До адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, які зафіксовані працюючими в автоматичному режимі (без участі оператора) стаціонарними чи пересувними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, притягаються власники (співвласники) транспортних засобів.

Притягнення до адміністративної відповідальності власників (співвласників) транспортних засобів здійснюється в порядку, передбаченому Главою 24-1 цього Кодексу.
Примітка. Терміни "власник транспортного засобу" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Працюючі в автоматичному режимі (без участі оператора) стаціонарні чи пересувні технічні засоби, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, мають бути сертифіковані відповідно до чинного законодавства України.

2) частину шосту статті 121 після слів «іншими предметами» доповнити словами «обладнаним із застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію»;

3) у частині першій статті 221 слова після слів «частиною четвертою статті 122» доповнити словами « (крім адміністративних правопорушень, що були зафіксовані працюючими в автоматичному режимі (без участі оператора) стаціонарними чи пересувними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису)».

4) у статті 222:

у частині першій слова після слів «частини перша, друга і третя статті 122» доповнити словами «(крім адміністративних правопорушень, що були зафіксовані працюючими в автоматичному режимі (без участі оператора) стаціонарними чи пересувними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису)»;

доповнити статтю пунктом 4) такого змісту:

4) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою – сьомої статті 122, статтею 124-3 цього Кодексу, що були зафіксовані працюючими в автоматичному режимі (без участі оператора) стаціонарними чи пересувними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, - працівники підрозділів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України з контролю фіксації правопорушень спеціальними технічними засобами, які мають спеціальні звання та пройшли спеціальну підготовку».
5) статтю 251 після слів стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху» доповнити словами «зокрема, стаціонарними чи пересувними технічними засобами, що працюють в автоматичному режимі (без участі оператора)».
6) частину шосту статті 258 виключити.

7) доповнити Кодекс Главою 24-1 такого змісту:

«Глава 24-1. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації працюючими в автоматичному режимі (без участі оператора) стаціонарними чи пересувними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису

Стаття 297-1. Фіксація правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху працюючими в автоматичному режимі (без участі оператора) стаціонарними чи пересувними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису

Правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що передбачені частинами першою – сьомою статті 122 цього Кодексу, можуть бути зафіксовані працюючими в автоматичному режимі (без участі оператора) стаціонарними чи пересувними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, які сертифіковані відповідно до чинного законодавства України.

Обробка та аналіз показань працюючих в автоматичному режимі (без участі оператора) стаціонарних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису здійснюється підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України з контролю фіксації правопорушень спеціальними технічними засобами.

У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що передбачені частинами першою – сьомою статті 122 цього Кодексу, працюючими в автоматичному режимі (без участі оператора) стаціонарними чи пересувними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, показання таких технічних приладів можуть використовуватися як докази в справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 251 цього Кодексу.

Показання працюючих в автоматичному режимі (без участі оператора) стаціонарних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, що фіксують правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, мають чітко відображати державний реєстраційний номер транспортного засобу. Показання таких технічних засобів також мають містити інформацію щодо місця фіксації правопорушення, точну дату та час фіксації правопорушення, а також відповідні сертифікаційні дані фіксуючого технічного засобу.

Стаття 297-2. Складання протоколу про адміністративне правопорушення

Протягом трьох робочих днів з дати фіксації правопорушення працівник підрозділу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України з контролю фіксації правопорушень спеціальними технічними засобами складає протокол про адміністративне правопорушення відносно власника транспортного засобу.

У протоколі про адміністративне правопорушення, окрім положень, передбачених статтею 256 цього Кодексу, мають бути зазначені дата та місце розгляду адміністративної справи. Дата розгляду адміністративної справи встановлюється протягом 30 календарних днів з дати складення протоколу. Розгляд справи призначається у підрозділі Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України з контролю фіксації правопорушень спеціальними технічними засобами за місцем реєстрації транспортного засобу.

Протокол підписується особою, яка його склала. Протокол складається у двох примірниках.

До протоколу додаються візуальні матеріали, достатні для визначення складу правопорушення відповідно до технічних характеристик та сертифікаційних даних технічного засобу, за допомогою якого було зафіксоване правопорушення.

До протоколу додається також витяг з цього Кодексу, що містить перелік прав особи, що притягається до адміністративної відповідальності (стаття 268 цього Кодексу), а також витяг з Конституції України (стаття 63).

Один примірник протоколу про адміністративне правопорушення надсилається власнику транспортного засобу за адресою державної реєстрації такого транспортного засобу рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, не зобов'язана підписувати такий протокол.

Стаття 297-3. Розгляд справи про адміністративне правопорушення та винесення постанови по справі

Розгляд справи відбувається у дату та за місцем, що були зазначені у протоколі про адміністративне правопорушення.

Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення особа, що притягається до адміністративної відповідальності, користується всіма процесуальними правами, наданими цим Кодексом.

Якщо власник транспортного засобу надав документи або відомості, які підтверджують, що в момент фіксації адміністративного правопорушення працюючими в автоматичному режимі (без участі оператора) стаціонарними чи пересувними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, належний йому транспортний засіб вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, то власник транспортного засобу звільняється від адміністративної відповідальності, а справа про адміністративне порушення закривається.

У випадку, якщо особа, що притягається до адміністративної відповідальності, не з'явилася на розгляд справи, посадова особа, що розглядає справу, вирішує таку справу на підставі наявних доказів.

За результатами розгляду справи особа, що уповноважена розглядати такі справи, виносить постанову по справі.

Протягом трьох робочих днів з дати винесення постанови така постанова надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення особі, щодо якої її винесено.

Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності може бути оскаржена в загальному порядку, передбаченому Главою 24 цього Кодексу.

2. У статті 307 ^ Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356) слова «на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку» замінити на слова «технічними засобами, що мають функції фото- або кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото- або кінозйомки, відеозапису».

3. абзац третій частини першої статті 16 ^ Закону України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 31, ст.338) виключити.

4. У абзаці третьому пункту 21) статті 11 Закону України «Про міліцію» ( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 4, ст. 20) слова «використовувати передбачені нормативно-правовими актами технічні засоби, в тому числі засоби фото - і відеоспостереження, для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху,» замінити словами «використовувати сертифіковані спеціальні технічні засоби, що мають функції фото - і кінозйомки, відеозапису, для виявлення та фіксації порушень правил дорожнього руху, зокрема, стаціонарні чи пересувні засоби, що працюють в автоматичному режимі (без участі оператора)».
5. В Законі України "Про обов’язкове страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.1 ):

1) в пункті 1.4. статті 1 слова «та інші особи» замінити словами «власники транспортного засобу»;

2) в статті 4 слова «та інші особи, відповідальність яких застрахована» замінити словами «власники транспортних засобів»;

3) в пункті 13.1. статті 13 слова «а також особи, що керують транспортним засобом, належним інваліду І групи, у його присутності» виключити;

4) в пункті 21.3 статті 21 слова «особа, яка керує ним, зобов'язана» замінити словами «власник забезпеченого транспортного засобу зобов'язаний»;

5) в статті 29 слова «чи законного користувача» замінити словом «забезпеченого»;
II. Прикінцеві положення:
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
щорічно, при розробці проекту державного бюджету на черговий рік, передбачати видатки на матеріально-технічне забезпечення підрозділів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України з контролю фіксації правопорушень спеціальними технічними засобами - спеціальними технічними засобами, що мають функції фото - і кінозйомки, відеозапису;
у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

- забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
- забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
3. Міністерству внутрішніх справ України розробити положення про підрозділ з контролю фіксації правопорушень спеціальними технічними засобами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.


Голова Верховної Ради

України В.В. Рибак

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Закон україни iconЗакон україни
України, звільнення від обов'язкового продажу валюти на міжбанківському валютному ринку України, провадиться шляхом прийняття постанов...

Закон україни iconЗакон України «Про автомобільний транспорт»
Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо особливості здійснення діяльності з перевезення пасажирів на таксі...

Закон україни iconЗакон україни
Закону України від 18 березня 2004 року n 1624-iv, внесені не будуть у зв'язку з виключенням підпункту 2 пункту 3 статті 7 Закону...

Закон україни iconЗакон україни
Положенням частини другої статті 6 цього Закону дано офіційне тлумачення  згідно з рішенням Конституційного  Суду України від 26...

Закон україни iconЗакон україни
З 1 травня 2011 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 17 вересня 2008 року n 514-vi

Закон україни icon2 дипломатичний паспорт
Відповідно до статті 3 Закону України "Про порядок виїзду з України І в'їзду в Україну громадян України" ( 3857-12 ) Кабінет Міністрів...

Закон україни iconЗакон україни №2289-vі
Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти

Закон україни iconЗакон України «Про дошкільну освіту»
Реформування соціально-економічної І політичної систем розвитку України припускає багатофункціональну перебудову всіх сфер діяльності,...

Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади транспортно-експедиторської діяльності в Україні І спрямований на створення умов...

Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон встановлює правові та організаційні основи планування, забудови та іншого використання територій І спрямований на забезпечення...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница